• สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 386 total views 42 recent views

    จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร ที่มีสถานะ Active) แยกรายจังหวัด
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3 เมษายน 2567
  • จำนวนกลุ่มเกษตรกร 286 total views 16 recent views

    จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีสถานะ Active (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการและสถานะดำเนินการ) และสถานะ non-Active (สถานะเลิกกลุ่มเกษตรกร) ประกอบด้วย 6...
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 22 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).